تاریخی Photos & Videos

4 minutes ago

خانه تاریخی عامری ها در #کاشان یکی از بزرگترین خانه های #تاریخی شهر کاشان در استان #اصفهان است که قدمت آن به دوران زندیه برمی گردد که البته بعدها در دوران #قاجار باز هم از آن بزرگتر شده و قسمت های دیگری به آن اضافه شد. وسعت این خانه که در محله ی #سلطان میر احمد کاشان قرار گرفته است، هفت هزار متر مربع با زیر بنایی گسترده است و بطور کلی در آن ۸۵ اتاق وجود دارد. این #خانه همچنین دارای چند حیاط است که #قدیمی ترین آن حیاط بیرونی و درونی است. ___ By: @dr_khashayar_lohrasbi Location: The Ameri House is a large historic house in  #Kashan  is a city in  #Isfahan province,  #IRAN. 🇮🇷

00
4 minutes ago

‎سفرنامه يك پياده نظام،یورش به آسیا ، توسط ژان دو پونتوس دی سبران ، ... با نامه ای از فردریک ميسترال همراه با نقشه چاپ پاريس ١٨٩٠ جلد چرم قطع جيبى ٤٤٥ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

20
6 minutes ago

كليات شمس تبريزى چاپ ١٣٤١ جلد گالينگور ٩٠٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

20
8 minutes ago

ارثيه چاپ ١٣٥٠ جلد شوميز روكش دار ١٣١ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

70
12 minutes ago

دو جلاد چاپ ١٣٤٨ جلد شوميز ٦٤ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

60
13 minutes ago

ديوان اديب پيشاورى چاپ مجلس ١٣١٢ جلد گالينگور صحافى شده ٣٠٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

60
14 minutes ago

ايران امروز چاپ پاريس ١٩٠٨ جلد گالينگور قطع جيبى ٤٥٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

70
16 minutes ago

ديوان كامل دكتر قاسم رسا چاپ ١٣٤٤ جلد گالينگور ٤٥٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

130
18 minutes ago

جامع التمثيل چاپ ١٣٣٠ جلد گالينگور ٤٣٦ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

130
19 minutes ago

سردار جنگل چاپ ١٣٥١ جلد سلفون ٤٩٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

80
20 minutes ago

《قسمت اول_پارت۳۸》 به به😍ملکه ی داستان وارد میشودددد👍اگه بدونید که چه اتفاقایی قراره برای ملکه بیفته...😢😢😢 . بچه ها دیگه از اینجا داستان قشنگتر میشه😜 . تقدیم به:شما💖💖💖 . #yeojingoo #leeseyoung . بازیگران : ️Yeo Jin Goo ️Lee Se Young Kim Sang Kyung Kwon Hae Hyo Jang Gwang Jung Hye Young . درباره ی دلقکیه که شبیه پادشاهه. پادشاه اونو به جای خودش به تخت مینشونه و داستان شروع میشه... . #سریال_کره_ای #کره #کره_جنوبی_ #تاریخی #عاشقانه #سریال_باحال_جذاب_دیدنی... #پادشاه_و_دلقک #سریال_جدید #هتل_دل_لونا #پادشاه_و_دلقک 😜🍭 💜💜💜

40
20 minutes ago

🔁 واکنش واژه "واکنش" به معنی "بازخورد" است و از دو بخش وا (دوباره) و کنش (کار) ساخته شده است و برابر درست واژه انگلیسی reaction است و زیباتر است که به جای واژه تازی "عکس العمل" واژه زیبا و ریشه دار "واکنش" را به کار ببریم. پیشوند وا- که ریخت دیگری از پیشوند باز- است در واژگان بسیاری به کار رفته است: واخواهی= دوباره خواستن، اعتراض وارسی= بازرسی، رسیدگی دوباره وادار= دوباره کاری را خواستن وانمود= دوباره نمایاندن وارون= روند معکوس واگذار= دوباره رها کردن واریز= دوباره ریختن واکاری= دوباره کاشتن واکاوی= کاوش دوباره واماندن= باز ماندن پاینده و جاوید باد نام ایران در سایه سار همبستگی اقوام ایران زمین این کهن دیار اهورایی خرد و اندیشه نگهدارتان . . 🌺🌹🌷🌸💐🌸💐🌷🌹🌺 https://telegram.me/KohaNBouM . #تاریخ_ایران #تاریخ_باستان #تاریخی #اهورامزدا #ایران_باستان #کوروش_کبیر #ایلامیان #ماد #تمدن_ایران #تمدن #کوروش_بزرگ #هخامنشی #هخامنشیان #اشکانیان #ساسانی #ساسانیان #ایران_باستان #پاسارگاد #ایران_آریایی #پارسی #پارسیان #پارسه #تخت_جمشید #زرتشت #زرتشتی #زرتشتیان

491
20 minutes ago

مصيبت نامه عطار چاپ ١٣٣٨ جلد گالينگور ٤٨٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

150
21 minutes ago

ديوان صفى عليشاه چاپ ١٣٥٣ جلد سلفون ٢٨٣ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

90
22 minutes ago

سه سال در آسيا(كنت دو گبينيو) چاپ پاريس ١٩٢٣ جلد چرم ٢جلدى قطع جيبى كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

130
23 minutes ago

سریال افسانه جومونگ 😍❤ . قسمت پنجاه و نهم پارت 40تا31 ورق بزنید... . با فالوو👫 و لایک❤ کردن ما پستهای بعدی رو از دست ندهید🤗 . دانلود این سریال و کلی سریالهای دیگه در کانال تلگرامی ما به آدرس زیر👇 @afsaneh_jumong . #Han_hye_jin #hanhyejin #kim_seung_su . #جومونگ #کره #سوسانو #هان_هی_جین #تسو #گوموآ #تاریخی #هموسو #گوگوریو #بویو #song_ill_gook #송일국 #songillkook #진희경 #박탐희 #송지효 #견미리 #오연수 #전광렬 #김승수 #한혜진 #주몽 #송일국 #안용준 #원기준 #허준호 ‌. #history #korea

2397
24 minutes ago

سرچشمه تصوف در ايران چاپ ١٣٤٨ جلد سلفون ٢٧٥ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

200
25 minutes ago

مقامات حريرى(عربى) چاپ اول مصر ١٣٢٦قمرى جلد چرم ٧٠٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

150
27 minutes ago

حقوق مدنى(منصورالسلطنه) چاپ ١٣٠٨ جلد چرم ٥٩٠ص كيفيت در حد 📚برای اطلاع از قیمت ها و آدرس كتابفروشى تلگرام/دایرکت پیام بدید📚 ✔ارسال به سراسر ايران با پست پیشتاز ✔امکان خرید حضوری از کتابخانه ✔خریدار کتابخانه شخصی شما در محل ✔سفارش انواع کتب نایاب و کمیاب #کتابفروشی #کتاب_کودک #قدیمی #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخانه #تاریخی #هنری #مجلات #خط #نفیس #نایاب #کمیاب #کتاب_باز #کاغذ #اسکناس #سکه #عکس #اسناد #کلکسیونر #کلکسیونی #روزنامه #خوشنویسی #رمان #بازارکتاب #دستنویس #کارشناسی #چاپ_اول

130
33 minutes ago

ملتی که نمی خواهد بخواند همیشه به بدترین نوع ممکن از هم گسیخته خواهد شد تا اسکندران با بزرگان و مردم ایران زمین چنین رفتاری داشته باشند پلوتارک نوشته که وقتی یونانیان با شور و شوق سرگرم تاراج کاخ های استخر و موجودی انها بودند . بر سر دستیابی به نفایس کاخ های هخامنشی یا یکدیگر جدال می کردند. چشم اسکندر در کاخ استخر به پیکره زرین و شکوهمند خشیارشا افتاد که بر زمین افتاده بود و چنان بود که انگار زنده است، رو به پیکر گفت: نمی دانم که ایا باید بگذارم که به خاک افتاده باشی باشی و به خاطر این که به یونان لشکر کشیدی مجازات شوی! یا به خاطر روح بزرگ و صفات والایت به تو احترام بگذارم و از زمین بلندت کنم!! او لحظات درازی در سکوت و حیرت در کنار پیکره ایستاده به ان نگریست و بی ان که سخنی بگوید به راهش ادامه داد تا یونانیان ان را بشکنند و پاره پاره کرده در میان خودشان بهره کنند . نوشته اند که اسکندر پس از تاراج و تخریب شهر به افتخار خدای شراب یونان جشن پیروزی گرفت و تصمیم داشت تمام اثار مادی تمدن ایرانی نابود کند. و چون که از پیش برای تاریخ تخریب شکوهمندترین کاخ تاریح بشر اماده بود پس از انکه مستی در او و سپاهیانش به اندازه کافی اثر کرد، از جایش برخاسته و مشعلی بر دست گرفت و نعره های مستانه بر آورد و رقص کنان به سوی کاخ ها به راه افتاد. سپاهیانش به پیروی از او مشعلها به دست و پایکوبان و نعره کشان در پشت سرش روانه شدند و چون به کاخ شاهان رسیدند هر گوشه ای از ان را به آتش کشیدند ! یونانیان چندین روز سرگرم تاراج و کشتار مردم شهر بودند و چون مردم شهر وقتی می دیدند که یونانیان بی رحمانه بر دختران و پسرکان و زنان چنگ می اندازند و انان را وحشیانه مورد تجاوز قرار می دهند ، زن و بچه هاشان را از بالای بام ها به زیر می افکندند تا کشته شوند و دامنشان را ننگ تجاوز دشمنان نه آلایند. بعضی هم خانه زن و بچه هایشان را به اتش می کشیدند تا از تجاوز یونانیان رهایی یابند. این گونه؛ کاخ داریوش و خشیارشا و اردشیر که روزگار درازی سجده گاه بزرگان سراسر جهان متمدن و بزرگترین و شکوهمندترین اثر فرهنگی هنری بود که چشم گیتی به خود دیده بود در این اتش کینه و انتقام و بربریت، به کلی سوخت و آوار شد !! پاینده و جاوید باد نام ایران در سایه سار همبستگی اقوام ایران زمین این کهن دیار اهورایی خرد و اندیشه نگهدارتان . . 🌺🌹🌷🌸💐🌸💐🌷🌹🌺 https://telegram.me/KohaNBouM . #تاریخ_ایران #تاریخ_باستان #تاریخی #اهورامزدا #ایران_باستان #کوروش_کبیر #ایلامیان #ماد #تمدن_ایران #تمدن #کوروش_بزرگ #هخامنشی

1541
35 minutes ago

ملتی که نمی خواهد بخواند همیشه به بدترین نوع ممکن از هم گسیخته خواهد شد تا اسکندران با بزرگان و مردم ایران زمین چنین رفتاری داشته باشند پلوتارک نوشته که وقتی یونانیان با شور و شوق سرگرم تاراج کاخ های استخر و موجودی انها بودند . بر سر دستیابی به نفایس کاخ های هخامنشی یا یکدیگر جدال می کردند. چشم اسکندر در کاخ استخر به پیکره زرین و شکوهمند خشیارشا افتاد که بر زمین افتاده بود و چنان بود که انگار زنده است، رو به پیکر گفت: نمی دانم که ایا باید بگذارم که به خاک افتاده باشی باشی و به خاطر این که به یونان لشکر کشیدی مجازات شوی! یا به خاطر روح بزرگ و صفات والایت به تو احترام بگذارم و از زمین بلندت کنم!! او لحظات درازی در سکوت و حیرت در کنار پیکره ایستاده به ان نگریست و بی ان که سخنی بگوید به راهش ادامه داد تا یونانیان ان را بشکنند و پاره پاره کرده در میان خودشان بهره کنند . نوشته اند که اسکندر پس از تاراج و تخریب شهر به افتخار خدای شراب یونان جشن پیروزی گرفت و تصمیم داشت تمام اثار مادی تمدن ایرانی نابود کند. و چون که از پیش برای تاریخ تخریب شکوهمندترین کاخ تاریح بشر اماده بود پس از انکه مستی در او و سپاهیانش به اندازه کافی اثر کرد، از جایش برخاسته و مشعلی بر دست گرفت و نعره های مستانه بر آورد و رقص کنان به سوی کاخ ها به راه افتاد. سپاهیانش به پیروی از او مشعلها به دست و پایکوبان و نعره کشان در پشت سرش روانه شدند و چون به کاخ شاهان رسیدند هر گوشه ای از ان را به آتش کشیدند ! یونانیان چندین روز سرگرم تاراج و کشتار مردم شهر بودند و چون مردم شهر وقتی می دیدند که یونانیان بی رحمانه بر دختران و پسرکان و زنان چنگ می اندازند و انان را وحشیانه مورد تجاوز قرار می دهند ، زن و بچه هاشان را از بالای بام ها به زیر می افکندند تا کشته شوند و دامنشان را ننگ تجاوز دشمنان نه آلایند. بعضی هم خانه زن و بچه هایشان را به اتش می کشیدند تا از تجاوز یونانیان رهایی یابند. این گونه؛ کاخ داریوش و خشیارشا و اردشیر که روزگار درازی سجده گاه بزرگان سراسر جهان متمدن و بزرگترین و شکوهمندترین اثر فرهنگی هنری بود که چشم گیتی به خود دیده بود در این اتش کینه و انتقام و بربریت، به کلی سوخت و آوار شد !! پاینده و جاوید باد نام ایران در سایه سار همبستگی اقوام ایران زمین این کهن دیار اهورایی خرد و اندیشه نگهدارتان . . 🌺🌹🌷🌸💐🌸💐🌷🌹🌺 https://telegram.me/KohaNBouM . #تاریخ_ایران #تاریخ_باستان #تاریخی #اهورامزدا #ایران_باستان #کوروش_کبیر #ایلامیان #ماد #تمدن_ایران #تمدن #کوروش_بزرگ #هخامنشی

1322
36 minutes ago

@irantapcom ایران تپ بهترین پیج راهنمای مناطق دیدنی و گردشگری و معرف مناطق عجیب و شگفت انگیز ایران دریاچه گهر نگین زیبای اشترانکوه لرستان که به آلپ ایران معروف است زیباترین دریاچه کوهستانی کشور بوده و سالانه میزبان گردشگران داخلی و خارجی است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه بین بخش زز و ماهروی الیگودرز و شهرستان دورود قرار دارد و به نگین اشترانکوه معروف است و به سبب نداشتن راه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان به دور مانده‌است.گهر شامل 2 بخش به نام‌های گهر بزرگ (کله گهر) و گهر کوچک (کره گهر) است، گهر بزرگ حدود 1700 متر طول و 400 تا 800 متر عرض و 4 تا 28 متر عمق دارد. مسیرهای دسترسی برای رفتن از مسیر طیان می‌توان از راه‌آهن تهران - خرمشهر استفاده کرد و در ایستگاه دربند بعد از ایستگاه ازنا از قطار پیاده شد. راه رسیدن به دریاچه گهر از شهرستان الیگودرز، تقریبا 70 کیلومتر است که هشت کیلومتر آن، مسیری با شیب ملایم به صورت مالرواست، این مسیر به خانواده‌ها توصیه نمی‌شود زیرا از امنیت کافی برخوردار نیست و محیطبانان و نیروی انتظامی حضور ندارند ضمن اینکه از ضلع شرقی دریاچه وارد می‌شوند که از جایگاههای مخصوص وسرویسهای بهداشتی بی بهره است. مسیر دورود (مسیر معدن کارخانه سیمان و پارک جنگلی و سپس رسیدن به کوهپایه اشترانکوه) در نقاطی چون پنبه کار اندکی صعب العبور است اما به دلیل داشتن پارکینگ برای ماشین‌ها و امنیت کافی بیشتر افراد از این مسیر به دریاچه گهر می‌روند، مسیر دسترسی دورود به دریاچه گهر تقریبا30دقیقه با ماشین و حدود 3 ساعت پیاده روی است. بهار و تابستان، بهترین فصل‌ سفر به دریاچه هستند. البته تا ۱۵ خرداد، سفر به دریاچه ممنوع است مگر این که مجوز داشته باشید. بعد از ۱۵ خرداد می‌توانید در دریاچه ماهی‌گیری کنید. #گردشگری #تفریحی #دیدنی #توریستی #بومگردی #عجایب #تاریخی #معماری #سفر #ماجراجویی #ایرانگردی #طبیعت #طبیعت_گردی #اقامتی #هیجان #اکوتوریسم #لرستان #لرستانی #لرستانیها #لرستانگردی #دریاچه_گهر_لرستان #درود_لرستان #لر

1391
38 minutes ago

#مسجد و #مدرسه_آقا_بزرگ . مسجد آقا بزرگ کاشان اين مسجد با سرمايه حاج محمدتقی خانبان طی سال های ١٢٥٠ تا ١٢٦٠ (ه.ق) جهت برگزاری نماز جماعت و مجالس درس و بحث دامادش ملا مهدی نراقی دوم برادر ملا احمد نراقی ملقب به "اقا بزرگ" بناشده است. این بنا در خیابان فاضل نراقی کاشان واقع شده است. این مسجد و مدرسه در محدوده تاریخی و بافت کهن شهر، مجاور بقعه خواجه تاج‌الدین و در محله‌ای به همین نام بنا شد و در خیابان آقابزرگ، منشعب از خیابان فاضل نراقی واقع است و از نظر استواری هنوز وضع مطلوبی دارد. . تصاویری ناب از جاذبه ها و طبیعت زیبای ایران در پیج 👈 ✔ اینجا ایران @injairan.mag @injairan.mag . . #ایران #اینجا_ایران_است #طبیعت #طبیعت_زیبا #طبیعت_گردی #شهرهای_ایران #تاریخی #رستوران_گردی #مناظر_طبیعی #جاذبه_گردشگری #جاذبه_طبیعی #طبیعت_ایران #طبیعت_شمال #گردشگری #توریستی #زیبایی_های_طبیعت #توریست #اقلیم_شناسی #عکس #فتوگرافی #عکاسی #نشنال_جئوگرافی #ایران_شناسی #مناظر_طبیعی_ایران

580
43 minutes ago

. ۴۶) برگی از تاریخ فوتبال ملایر مرحوم استاد شاهپور مختاری بتاریخ ۱۳۳۴ خورشیدی/1955 میلادی، از اولین دبیران ورزش در ملایر بوده است. شاگردان وی در شیراز شگفتی آفریدند و تیم ملایر را قهرمان ایران کردند. قطعا در ایران‌ در آن‌ تاریخ و قدمت چنین‌گوهری کم یاب بود‌ه است. از جمله شاگران ایشان می توان به: محمود اقدسی، محمود صارمی، محمد صارمی محمدکارگر و... اشاره نمود. . 📓 #شناسنامه_قرن #ملایر_بوک #کتاب_ملایر انتشار فقط با ذکر منابع فوق، مجاز است. . #ملایر #ملایری #همدان #هگمتانه #ملایربوک #تاریخ #تاریخی #قدیم #قدیمی #قدیما #نگاره #نگارخانه #کلاسیک #نوستالژی #نوستالژیک #حاشیه #مدل #جنتلمن #استایل #ملایر_قدیم #تاریخ_مصور #تیم #ورزش #فوتبال #فوتبال_ملایر

1901
45 minutes ago

حمام تاریخی "پشته ایسین" واقع در روستایی به همین نام در شمال شهرستان بندرعباس که از معدود بناهای باقی‌مانده از دوره قاجار در استان هرمزگان است، این حمام تقریبا همانند حمام گله داری بود و خزینه ،بینه و سربینه، گرماخانه، آتشدان و حوض کناری دارد. تو مصاحبه ای که با عضو شورای روستا صورت گرفته و تو ایسنا خوندم گفته شده که درواقع حمام پشته بخشی از یک مجموعه تاریخی معروف به فاریاب هاشم است؛ در کنار آن یک قلعه تاریخی، دو حوض مستطیل شکل و یک حوض مدور شکل بزرگ معروف به گری‌بند وجود داشته و آب این حوض‌ها از قنات‌های واقع در بالادست روستا تأمین می‌شدند. #هرمزگان #هرمزگان_گردی #ایرانگردی #ایرانگردی_مجازی #توریسم #گردشگری #گردشگری_مجازی #ایران_را_باید_دید #هرمزگان_رابايد_ديد #تاریخی #میراث_فرهنگی #حمام_تاریخی #پشته_ایسین #یونسکو_جاده_ابریشم #iran #trip #travel #ecotourism #hormozgan #bandarabbas #enjoy #instatraveling #persia #unescosilkroads

100
45 minutes ago

جام طلا بسیار قدیمی و با ارزش یکی از اثار باستانی دره ی گوهر رود ،منطقه رودبار، در منطقه تپه ی باستانی مارلیک تپه مارلیک یا چراغعلی تپه یک محوطهٔ باستانی در کرانهٔ خاوری سفیدرود و در درهٔ «گوهر رود» از توابع رودبار در استان گیلان است. تپه مارلیک بقایای به جای مانده از تمدن باستانی مچند هزار ساله است. پژوهشگران گمان می‌برند که این تپه آرامگاه خصوصی فرمانروایان و شاهزادگان مردمان آمارد بوده‌است. همچنین جام مارلیک به عنوان نماد قوم آمارد اولین اقوام باستانی با قدمتی بیش از سه هزار ساله در شمال ایران مازندران و گیلان شناخته می‌شود. @Telesmha فالو کنید عجایب باستانی جهان @telesmha . #worldart #amazing #ancient #civilization #desert #telesmha #archeology #archaeology #coin #archaeologist #museum #castle #metaldetector #treasure #دفینه #تاریخی #شمال #مارلیک #موزه #عجایب #جام #طلا #گیلان #آمارد #باستان #باستانشناسی

2693
46 minutes ago

ادامه داستان📚:کپشن👇و دوباره صدای حیوانات شروع شد همراه باد دوستان من ترسیدند و عقب کشیدند اون آقا گفت طلسم بسیار قوی دارد اما من توجه نکردم و ادامه دادم دوباره پریدم تو گودال و باز هم کندم کمی بعد از زیر خاک چیزی مثل بخار زد بیرون تا به صورتم خورد حالت گیج و منگی پیدا کردم ولی ادامه دادم داشتم از حال میرفتم که حس کردم بالای سرم کسی ایستاده بهش گفتم فلانی من خسته شدم بیا کمک و آب هم برام بیار اما جوابی نیومد دوباره گفتم دیدم نه خبری نشد سرم رو بلند کردم که دیدم دور تا دور گودال چند نفر ایستادند اول فکر کردم لو رفتیم اما چشم نون روز بد نبینه موجودی بود با موهای بلند چشمانی درشت ولی آتشین پاهاشون مثل اردک پره داشت همراه ناخن صورت وحشتناک مثل یک جذامی و مدام خر خر میکردند صورتشون خیلی وحشتناک بود چاقو رو برداشتم و بسم الله گفتم ولی فایده ای نداشت جست زدند و پریدند تو گودال و اومدن سمت من شروع کردم فریاد کشیدند و دوستانم رو صدا زدم داشتم سکته میکردم خدا رو صدا کردم یاد زن و بچه ام افتادم دیگه فکر کردم من رو میکشن در همین حین دوستان و اون آقا به دادم رسیدند من رو به هر زحمتی بود از گودال در آوردند که در همین حین یکی از موجودات پای من رو گرفت اما با تقلا فرار کردم و همگی دوان دوان از آنجا دور شدیم به ماشین رسیدیم و فرار به سمت تهران ، تا چند وقت حالم بد بود تب داشتم همراه عذر میخوام استفراغ کم کم خوب شدم . بعد این قصیده کسی به من گفت اون موجودات بخاطر توهم بوده که بخاطر استشمام اون بخار به تصور شما آمده بود چون بعضی از همراهان من چیزی ندیدند. ببخشید که طولانی شد🙏( اسم داستان نگهبان گنج هستش) #sahebfayazi #sahebfayazi #sahebfayazi ✔ لطفاپیج ماروفالوکنیدوبادوستان وعلاقمندان مطالب #تاریخی #فرهنگی #اجتماعیبه #اشتراک بگذارید"سپاس فراوان ازحمایت شمادوستان عزیز🌹🌺🌸❤👍

20
49 minutes ago

《قسمت اول_پارت ۳۷》 دلقک جذاب و التماس هایش... 😅 . تقدیم به:شما💖💖💖 . #yeojingoo #leeseyoung . بازیگران : ️Yeo Jin Goo ️Lee Se Young Kim Sang Kyung Kwon Hae Hyo Jang Gwang Jung Hye Young . درباره ی دلقکیه که شبیه پادشاهه. پادشاه اونو به جای خودش به تخت مینشونه و داستان شروع میشه... . #سریال_کره_ای #کره #کره_جنوبی_ #تاریخی #عاشقانه #سریال_باحال_جذاب_دیدنی... #پادشاه_و_دلقک #سریال_جدید #هتل_دل_لونا #پادشاه_و_دلقک 😜🍭 💜💜💜

100
51 minutes ago

. فقط چشمان خود را ببندید و خود را در صد و پنجاه سال پیش تصور کنید روزهایی که طهران پر بود از باغهای وسیع با دیوارها و کوچه های تنگ و باریک خاکی... طهرانیکه در پاییز و زمستانها و حتی بهار کوچه هایش نمور و گل الود بودند و راه رفتن در ان مکافات بود. کوچه هایی که به محض باریدن باران، بوی نم و کاهگل هوایش را اکنده میکرد و اگر باران یکی دوروز پیاپی می بارید، راه رفتن در گل و لای کوچه ها با کاه گل لگد کردن فرقی نداشت. باران که بند میامد مردم روی پشت بامها میرفتند تا با غلطکهای سنگی، خاک پشت بامها را بکوبند.... طهران انروزگار با تمام چنارهایش،با تمام درختان خرمالو و سیب و انار و نهرهای اب ، با تمامی برگریزان های پاییزی ، با تمامی کوچه پس کوچه های پر خاطره ، و با تمامی داستانهای خواندنی اش سختیهای خود را نیز داشت. #کوچه_باغ #کوچه_پس_کوچه #خانه_تاریخی #باغ #photoshoot #photography #photographer #photography_aks #fotografia #fotograf #tehrangeles #tehranpic #tehranpics #tehranphoto #tehranphotography #tehranphotographers #tehranpicture #shahrdari #میراث_فرهنگی #میراث_ملی #میراث #تاریخ #تاریخی #history #historyfacts

61015
56 minutes ago

سریال افسانه جومونگ 😍❤ . قسمت پنجاه و نهم پارت 30تا21 ورق بزنید... . با فالوو👫 و لایک❤ کردن ما پستهای بعدی رو از دست ندهید🤗 . دانلود این سریال و کلی سریالهای دیگه در کانال تلگرامی ما به آدرس زیر👇 @afsaneh_jumong . #Han_hye_jin #hanhyejin #kim_seung_su . #جومونگ #کره #سوسانو #هان_هی_جین #تسو #گوموآ #تاریخی #هموسو #گوگوریو #بویو #song_ill_gook #송일국 #songillkook #진희경 #박탐희 #송지효 #견미리 #오연수 #전광렬 #김승수 #한혜진 #주몽 #송일국 #안용준 #원기준 #허준호 ‌. #history #korea

5496
59 minutes ago

دوستان گلم سلام👋:امیدوارم ازاین داستان📖لذت برده باشید☺ لطفانظراتتون روتوی کامنت👇بنویسید✏...ودوستاتون روزیرپست💌تگ💥کنید💯 ↩لطفاپیج ماروبه دوستان وعلاقمندان مطالب #تاریخی #فرهنگی #اجتماعی به #اشتراک بگذاریدوازپستهای💌قبلی👉وبعدی👈مادیدن👀فرمایید↪ 🔚لایک❤وکامنت✔فراموش نشه لطفا🔜 #sahebfayazi 🆗 #sahebfayazi 🆗 #sahebfayazi 🆗 🚩ازاینکه پیج ماروفالومیکنیدوبا #معرفی کردن وبه #اشتراک گذاشتن ازما #حمایت میکنیدبی نهایت سپاسگذاریم🚩

80
1 hour ago

. غار چال نخجیر - استان مرکزی این غار در مسیر شهر دلیجان به نراق ، در دامنهٔ کوه تخت قرار دارد . راه دسترسی به این غار آسفالت و با خودرو تا جلوی درب غار میتوان رفت . بازدیدکنندگان بصورت گروهی همراه با یک راهنما به داخل غار هدایت میشن . اگر مشکل زانو درد دارید با از پله نمیتونید بالا و پایین برید ، از رفتن به غار خودداری کنید . . این غار حدود ۱۶ میلیون سال سن داره که جزو غارهای جوان و زندهٔ دنیا محسوب میشه . حدود نود و پنج درصد از غاز از جنس آهکه . تا الان حدود ۱۲ کیلومتر از این غار شناسایی و کشف شده که ۱۲۰۰ مترش کف سازی و برای بازدید عموم آماده شده . در انتهای این غار سه طبقه ، دریاچه ای وجود داره که تا چهارصد متر مربع از مساحت آن کشف شده‌ . عمق دریاچه هفتاد متر هست و قابل قایقرانیه بهره‌برداری و بازدید از دریاچه بخاطر تغییرات دائمی سطح آب دریاچه هنوز امکان‌پذیر نشده‌ . . #گردشگری #دیدنی #تاریخی #طبیعت #زیبا #سفر #مسافرت #تفریح #تفریحگاه #رستوران #تفرجگاه #باستانی #حمام #علیقلی_آقا #کاخ #اصفهان #آبشار #آبشارشیخعلیخان #بیشه #غارچالنخجیر #طبیعت #طبیعتگردی #ایرانگردی #کویر #طبیعت_ایران #آبگرم #غارچال_نخجیر #غار #کوه #travel

120
1 hour ago

سنگ نگاره دیهیم ستانی اردشیر پاپکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی در نقش رستم ... سنگ‌نگاره اهورامزدا و اردشیر پاپکان یکی از زیباترین و سالم‌ترین نقش‌های بازمانده از دوره ساسانی است در این نگاره اردشیر بابکان در سوی چپ سوار بر اسبی کنده‌کاری شده و روبه‌روی او اهورامزدا که او نیز سوار است و از نیم‌رخ نقش شده قرار دارد در زیر پای اسب اردشیر پیکر اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی نقش شده و نقشِ همانند آن اهریمن است که در زیر پای اسب اهورامزدا به تصویر کشیده شده‌است و در واقع زیر پاهای اسبان پیکره‌های برزمین افتاده دشمنان شاه و اهورامزدا قرار دارند در این نقش پیروزی اردشیر بر اردوان پنحم‌ همپایه پیروزی اهورامزدا بر اهریمن جلوه‌گر شده‌است اهورامزدا دست راستش را به سوی اردشیر دراز کرده و دیهیم یا حلقه‌ای را که از گل است و نوارهایی به آن آویخته شده را به شاهنشاه اهدا می‌کند در نمادشناسی ایرانی‌ دیهیم نمادی از فره یا توفیق ایزدی و آسمانی است که از سوی خدا به شاه و خانواده‌اش داده می‌شد ... #ایران #تاریخ #تاریخی #تاریخ_ایران #تاریخ_کهن #تاریخ_جهان #باستان #ایران_باستان #جهان_باستان #ساسانیان #ساسانی #اردشیر_بابکان #نقش_رستم #مرودشت #iran #persia #persian #history #sasani #sasanian #naqsherostam #marvdasht

170
1 hour ago

دوستان گلم سلام👋:امیدوارم ازاین داستان📖لذت برده باشید☺ لطفانظراتتون روتوی کامنت👇بنویسید✏...ودوستاتون روزیرپست💌تگ💥کنید💯 ↩لطفاپیج ماروبه دوستان وعلاقمندان مطالب #تاریخی #فرهنگی #اجتماعی به #اشتراک بگذاریدوازپستهای💌قبلی👉وبعدی👈مادیدن👀فرمایید↪ 🔚لایک❤وکامنت✔فراموش نشه لطفا🔜 #sahebfayazi 🆗 #sahebfayazi 🆗 #sahebfayazi 🆗 🚩ازاینکه پیج ماروفالومیکنیدوبا #معرفی کردن وبه #اشتراک گذاشتن ازما #حمایت میکنیدبی نهایت سپاسگذاریم🚩

60
1 hour ago

دوستان گلم سلام👋:امیدوارم ازاین داستان📖لذت برده باشید☺ لطفانظراتتون روتوی کامنت👇بنویسید✏...ودوستاتون روزیرپست💌تگ💥کنید💯 ↩لطفاپیج ماروبه دوستان وعلاقمندان مطالب #تاریخی #فرهنگی #اجتماعی به #اشتراک بگذاریدوازپستهای💌قبلی👉وبعدی👈مادیدن👀فرمایید↪ 🔚لایک❤وکامنت✔فراموش نشه لطفا🔜 #sahebfayazi 🆗 #sahebfayazi 🆗 #sahebfayazi 🆗 🚩ازاینکه پیج ماروفالومیکنیدوبا #معرفی کردن وبه #اشتراک گذاشتن ازما #حمایت میکنیدبی نهایت سپاسگذاریم🚩

80
1 hour ago

سریال افسانه جومونگ 😍❤ . قسمت پنجاه و نهم پارت 20تا11 ورق بزنید... . با فالوو👫 و لایک❤ کردن ما پستهای بعدی رو از دست ندهید🤗 . دانلود این سریال و کلی سریالهای دیگه در کانال تلگرامی ما به آدرس زیر👇 @afsaneh_jumong . #Han_hye_jin #hanhyejin #kim_seung_su . #جومونگ #کره #سوسانو #هان_هی_جین #تسو #گوموآ #تاریخی #هموسو #گوگوریو #بویو #song_ill_gook #송일국 #songillkook #진희경 #박탐희 #송지효 #견미리 #오연수 #전광렬 #김승수 #한혜진 #주몽 #송일국 #안용준 #원기준 #허준호 ‌. #history #korea

80710
1 hour ago

💢واقعیت آن است که سومریان کسانی هستند که به انسانیت، نوشتن را آموختند، قوانین و مبانی علوم را بنیان نهادند، اولین کسانی بودند که چرخ را ساختند و ریاضیات و جبر و هندسه را پایه‌گذاری کردند؛ بنابراین دکتر کریمر و به‌دنبال او برخی کارشناسان تمدن سومری ستم بزرگی بر سومری‌ها روا می‌دارند، آنگاه‌ که می‌گویند: «سومری‌ها بر یک امر موهوم یا یک داستان افسانه‌ای نوحه‌سرایی می‌کنند که ساخته‌وپرداختۀ خودشان است؛ . ♨️چیزی که صرفاً تعبیری است از سرسبزی و یا خشک‌سالی که همه‌ساله یکی پس از دیگری فرامی‌رسد. گویا این‌ها امتی هستند که تمام افرادش مادۀ مخدری استفاده کرده‌اند که خِرَد را از ایشان گرفته؛ به‌طوری که ایشان و وارثان بابلی‌شان، هزاران سال بر یک شخصیت داستانی که از ابتدا تا انتهایش را خود ساخته و پرداخته‌اند، گریه و زاری می‌کنند و مجالس عزا به پا می‌دارند. . 🔹مردم بین‌النهرین هزاران سال و نسل‌اندر‌نسل، همه‌ساله نعش دموزی را به تصویر می‌کشند و هر سال بر دموزی گریه می‌کنند و بر او مرثیه می‌خوانند.» آیا همۀ این‌ها اوهام است؟! و فقط داستانی است که خودشان بافته‌اند؟! برای چه؟! . 🔹برای اشاره به سرسبزی و طراوتی که در بهار پدید می‌آید و خشک‌سالی‌ای که در فصل دیگری از همان سال فرامی‌رسد! انتظار می‌رود برای عزاداری هزاران سالۀ اولین تمدن انسانی بر دموزی (فرزند نیکوکار) یا تموز، پاسخ معقولی وجود داشته باشد. . 🔹در خصوص آنچه به میراث دینی تعلق دارد، روایاتی از ائمه(ع) وجود دارد که با بیان نقل خبر گریه و مویۀ پیامبران سومری یعنی نوح(ع) و ابراهیم(ع) بر امام حسین(ع)، آشکارا نشان می‌دهد که سومری‌ها بر امام حسین(ع)، گریه و نوحه‌سرایی می‌کرده‌اند. . 📚منبع: توقفگاه‌هایی برگزیده از چشم‌اندازهای سومر و اکد، سید #احمد_الحسن (ع) . . . #یمانی موعود سید #احمدالحسن (ع) فرستاده #امام_زمان (ع) است . همراه ما باشید در کمپین #اربعین_ایثار . . Photo by: @varesin13 . . . . . . . . . #خدا #ظهور #انتظار #مهدویت #بین_الحرمین #کربلا #امام_حسین #تاریخی #علمی #فکر #کتاب #حب_الحسین_یجمعنا #پاییز #به_تو_از_دور_سلام #الحسین_یجمعنا #Regram

80
1 hour ago

. خانه تاریخی ملاباشی - اصفهان خانه ملاباشی در اصفهان یا خانه معتمدی متعلق به حاج میرزا احمد ملاباشی تفرشی اصفهانی منجم ناصرالدین شاه بوده که در زمان ظل سطان آن را خریداری کرده بود . وی فردی عالم و ادیب و فقیه بود و مصدر امور شرعی و عرفی داشت و از آن خانه به عنوان یک پایگاه فرهنگی مذهبی استفاده می کرده . بعدها در سال 80 آقای معتمدی این خانه را خرید و اقدام به بازسازی آن نمود. این خانه خشت و گلی است. در آن گچ و چوب و کاشی نیز به کار رفته است. دارای دو قسمت اندرونی و بیرونی است. در اندرونی 15 اتاق وجود دارد. حوضخانه در دو طبقه در بیرونی وجود دارد و یک قسمت شاه نشین با اتاق هایی در اطراف و بالای آن نیز در بیرونی وجود دارد. اتاق های زیبا با پنجره هایی با شیشه های رنگی،گچ بری بینظیر این ساختمان، کاشیکاری های این مکان و نوع معماری از این خانه جاذبه ای منحصر به فرد ساخته است. #گردشگری #توریستی #باستانی #تاریخی #تفریحگاه #کاروانسرا #شفت #زیبا #دیدنی #آبشار #اصفهانگردی #گیلان #بیشه_پوران #طبیعت #طبیعتگردی #ایرانگردی #کویر #طبیعت_ایران #خانه_تاریخی #ملاباشی_اصفهان #ملاباشی #کوه #اصفهان #کاشان #نطنز #travel

61
1 hour ago

بزرگترین امپراتوری جهان باستان امپراتوری هخامنشیان در سده پنجم پیش از میلاد است که گستردگی قلمری آن به یازده میلیون کیلومتر مربع می‌رسید(قلمروی کنونی ایران ۱ و شاهنشاهان هخامنشی نخستین فرمانروایان تاریخ بودند که بر قلمروی در سه قاره آسیا ، اروپا و آفریقا حکمرانی میکردند در جایگاه دوم بزرگترین امپراتوری جهان باستان نیز شاهنشاهی ساسانیان با قلمرویی به گستردگی هفت و نیم میلیون کیلومتر مربع جآی گرفته است شاهنشاهان ساسانی بسیار کوشیدند تا دوباره قلمروی ایران را به گستردگی دوران شکوهمند هخامنشیان برسانند و جا پای نیاکانشان بگذارند(ساسانیان نیز همانند هخامنشیان از قوم پارس بودند و خود را از نسل آنها میدانستند) و برای مدتی کوتاه توانستند به هدف خود دست یافتند ... #ایران #تاریخ #تاریخی #تاریخ_ایران #تاریخ_کهن #تاریخ_جهان #باستان #ایران_باستان #جهان_باستان #هخامنشیان #هخامنشی #ساسانیان #ساسانی #iran #persia #persian #history #achaemenid #hakhamaneshi #hakhamaneshian #sasani #sasanian

180
1 hour ago

💎10کلیپ باحال وخنده دار💎 کــلیــپ هـاي قــبــلے هــم ازدســـت نــدیــد ❤🌹از پـــیــــج مــــا دیـــدن کـــنـــیـــدجـــذابترین کـــلـــیــپ هارومـــــے تـــونــیــد درپـــیـــج مـــن بــبــیــنــید؛هرروزکلیپ های جذاب ومتنوع❤🌹مــتــشـــکــــرم🙏💙❤🌹🌷((💎 #تبلیغات_پذیرفته_میشود_ 💯 💎)) @saber__fallah__69 #saber__fallah__69 #کلیپ #خنده #شوخی #سرگرمی #فان #رقص #دابسمش #رقص #دانستنی #موسیقی #نوستالژیک #تاریخی

1.3k2
1 hour ago

روستای تاریخی #نایبند #nayband . ⚘معرفی جاذبه های گردشگری #طبس . 🌴🌴🌴🌴🐆🐐🐫 . 📌روستای نای بند در جنوب شهرستان طبس، در کنار جاده طبس_راور قرار دارد . فاصله این روستا از طبس ۲۲۵ کیلومتر است . . 🌴وجود قنات ها وچشمه هایی که آب مورد نیاز روستا را تامین میکند، باعث می گردد اراضی این روستا همواره قابل کشت باشد و مزارع پله کانی و باغات و نخلستان ها دور تا دور روستا را احاطه کند. 🏘بافت و نحوه استقرار ابنیه روستا که ساخت کالبدی ماسوله و ابیانه را در ذهن تداعی میکند، بر روی صخره سنگ بزرگی در دامنه کوههای نای بند و به صورت کاملا هماهنگ شکل گرفته و غالبا 2 طبقه هستند. بیشتر خانه ها دارای حد و مرز مشخصی نیستند و اغلب در استفاده از بسیاری فضاها نظیر تنور خانه، توالت، آغل و فضاهای ورودی و حیاط مالکیت اشتراکی دارند. . 🏗بسیاری از کوچه های روستا سرپوشیده و به شکل ساباط اند. سکویی برای نشستن نیز در آن به چشم میخورد که ظاهرا به عنوان فضای جمعی استفاده می گردد. هیچ انتظام خاصی در شکل گیری محلات یا کوچه های روستا وجود ندارد و بافت روستا از شیب طبیعی زمین پیروی می کند. . 🛎امکانات فروشگاه ، پمپ بنزین ، اقامتگاه ، سرویس بهداشتی . . 🏛سایر مکان های گردشگری روستای زردگاه ، آبگرم دیگ رستم و منطقه حفاظت شده حیات وحش نایبندان صنایع دستی و سوغات ، سبد بافی، شیره خرما و محصولات گرمسیری. . ⚠️⚠️⚠️ تذکر مهم . 🛂جاده راور به دیهوک دو طرفه و طولانی است لذا باید جوانب احتیاط در رانندگی را رعایت کنید . 🚻با رعایت اخلاق و شئونات به آداب و رسوم و عقاید مردم روستا احترام بگذارید. . .فیلم ها پانته آ غلامی وحید الاهی #نقشه_طبس صفحه ویژه گردشگران و تورهای گردشگری طبس @TabasMap #آژانس_مسافرتی #کویر #طبیعتگردی #خراسان #تاریخی #صنایع_دستی #اماکن_دیدنی #جهان_گردی #محیط_زیست #گردشگری #تفریح #ایرانگردی #سفر #مسافرت

110
1 hour ago

سریال افسانه جومونگ 😍❤ . قسمت پنجاه و نهم پارت 10تا1 ورق بزنید... . با فالوو👫 و لایک❤ کردن ما پستهای بعدی رو از دست ندهید🤗 . دانلود این سریال و کلی سریالهای دیگه در کانال تلگرامی ما به آدرس زیر👇 @afsaneh_jumong . #Han_hye_jin #hanhyejin #kim_seung_su . #جومونگ #کره #سوسانو #هان_هی_جین #تسو #گوموآ #تاریخی #هموسو #گوگوریو #بویو #song_ill_gook #송일국 #songillkook #진희경 #박탐희 #송지효 #견미리 #오연수 #전광렬 #김승수 #한혜진 #주몽 #송일국 #안용준 #원기준 #허준호 ‌. #history #korea

1.1k28
2 hours ago

. یکی از شیرین ترین لحظاتی هم که می تونید داشته باشید سپری کردن یک شب رویایی دور آتیش تو کویر پرستاره به همراه دوستان هست و لذت بردن از موسیقی دلنشین سنتی هست پ ن: 😍 بینظیره، اینجا هم کویر مرنجاب در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان هست . There is no better pleasure of spending a night under the starry sky in desert with your best friends especially with traditional Persian music . Location: Maranjab desert - #IRAN . ================= . #طبیعت_گردی #طبیعت_ایران #تاریخی #طبیعتگردی #طبیعت_زیبا #مکانهای_زیبای_ایران #تاریخ #فرهنگ #هنر #تمدن #ایرانگردی #ایرانگرد #گردش #ایران #مسافرت #ایران_زیبا #روستا #دشت #طبیعت #کویر #کویر_مرنجاب #آران_و_بیدگل #اصفهان #ایران #گردشگری #iran_beautiful_place

3431
2 hours ago

میدان نقش جهان، اصفهان ✔️✔️✔️ عکس از @teamparvaz ✔️✔️✔️ میدان نقش جهان اصفهان یا همان میدان امام اصفهان، میدانی مستطیل شکل و بزرگ به طول ۵۲۵ متر و عرض ۱۵۹ متر است که در مرکز شهر طراحي گرديده است . میدان نقش جهان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۵۸ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ جزء نخستین آثار ایرانی بود که به‌ عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید. میدان نقش جهان که بعد از انقلاب اسلامی نام رسمی آن میدان امام شد همانند زنجیری چهار اثر تاریخی بی نظیر را به هم پیوند داده است : مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام اصفهان، سردر قیصریه و بازار قیصریه اصفهان و کاخ عالی قاپو، علاوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان واقع شده ‌است که عموما جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان است. #نقش_جهان #میدان_نقش_جهان #اصفهان #ایرانگردی #تاریخی

2.3k20
2 hours ago

‎‌‌ ❤👇⁣ ‏🔰‌➡️ @factchin ⁣ ‏🔰➡️ @factchin ⁣ ‏🔰➡️ @factchin ⁣ . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⁣ ‏‎🧠 ‌‌‏¨˜°ºðفکت چین𺰘¨ 🧠‏‎⁣ مجله حقایق شگفت انگیز و دانستنی ها‌‌‌⁣ گوینده: 🎙 @ @zare3m برگرفته از منابع معتبر بین المللی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ‏‎ #اطلاعات_مفید #مطالب_جالب #دانستنیهای_عمومی #آیامیدانید #حقایق_عجیب #ژنتیک #جالب_انگیز #دانستنی_ها #جالبترین #شگفتی #عمومی #بدانیم #دانستنیهای_جالب #عجایب_جهان #فکت #واقعیت #دانستنی #عجایب #آگاهی #دانستنیها #تاریخی #عجیب #علمی #دیدنی #جهان #مستند #پزشکی #دی_ان_ای #داریوش_فرهود #فکتچین

590
2 hours ago

. 👈آبشار آق سو . اینجا آبشار زیبای آق سو ،اواخر مسیر جنگل گلستان 42 کیلومتری، شهر گالیکش به سمت جنگل گلستان. از سمت استان گلستان وقتی به سمت جنگل گلستان میرین تقریبا میشه اواخر جنگل گلستان قبل تونل تمام پل های جنگل گلستان شماره بندی شده هستن و شماره دارن کنار پل نهم قبل تونل باید توقف کنید و ماشین رو پارک کنید و برین زیر پل به سمت چپ و راه کنار رودخونه رو برخلاف مسیر رودخونه ادامه بدین تا برسین به آبشار از سمت خراسان شمالی میشه بعد تونل جنگل گلستان تقريبا نزدیک 20 دقیقه، پیاده روی داره تا آبشار که کل مسیر از کنار رودخونه رد میشین و از نصف مسیر به بعد باید از داخل رودخونه رد بشین تا برسین آبشار آخر هفته ها و تعطیلات فوق العاده شلوغه یه خبر خوب که ورودی هم نداره 😀😁 این آبشار تقریبا مرز بین گلستان و خراسان شمالیه . پیجمون رو فالو کنید ایران رو بگردیم . @nature.iran.ir @nature.iran.ir @nature.iran.ir . . . 📽: @iran_shomal_village

49115
2 hours ago

سرزمین #تالش طنز تالشی 😂😂😂 ادامه اخبار ریزش پل #اسالم 😅 . ✏ تالش بزرگ #گیلان #ایران #Gilan #Talesh Land #Iran @bolborza ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 🚫احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است🚫 . برای فرستادن عکسهاتون از هشتگ #TaleshLand استفاده کنید. #TaleshLand #TaleshLand ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 🔶کمپین بزرگ و مردمی سرزمین تالش🔶 🔷 @Talesh.Land 🔷 ...... 🔹 @Talesh.Land.Family 🔹 @MasalNature 🔹 @Masouleh.Ziba 🔹 @Rezvanshahr_Parehsar 🔹 @Lisar.Soubatan 🔹 @Shanderman.View ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ #IRAN #IRANTRAVEL #photographer #Travel #photography #Baartarinha #photo #ایران #تالشستان #گیلان #سفر #بپسند #تاریخی #طبیعت #گردشگری

1.2k78
2 hours ago

⚜️ خواجه تاجدار ژان گوره ذبیح اله منصوری چاپ چهارم ۱۳۶۱ امیر کبیر گالینگور قطع وزیری در دو جلد ۱۲۰۰۰۰ تومان💲📦 📬 سفارش و خرید از طریق دایرکت 📲 کانال تلگرام خوشه: [email protected] 📬 ارسال به سراسر ايران ✈️✈️✈️ #کتاب_خوشه #کتابفروشی #تاریخ #سفرنامه #خاطرات #رمان #دیوان_شعر #سینما #تئاتر #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_قدیمی #چاپ_اول #شعر_جهان #کتابخوانی #کتاب_خوب #کتاب_باز #نایاب # #تاریخی #هنری #مجلات #آنتیک #کلکسیون #ادبی #ادبیات #خرید_کتاب #فروش_کتاب #کتابخانه #خواجه_تاجدار

210
2 hours ago

ورق بزنین #همدم_السلطنه فاطمه اتابان دختر رضاشاه پهلوی که به نام همدم السلطنه معروف بوده است . خانه تاریخی دیگردر اصفهان که تبدیل به کافه رستوران شده معماری زیبا منو اقتصادی کیفیت کافه مطلوب و کیفیت غذا هم مطلوب بود ...برخورد مهمانداران جالب و گرمو صمیمی بود. #همدم_السلطنه #همدم #علیاری #خبرنگار #سیاسی #شمیم #سعید_علی_یاری #سعید #سعید_علیاری #تاریخی #

222
9 hours ago

۲۹ آذر ، روز کوهنورد نامگذاری شده است. کوهنوردانی ،که نه بر سکوی افتخار می ایستند و نه، در میادین ورزشی بر ایشان فریادمی کنند. بی نیاز از هر تعریف و تمجید و تشویقی. کوهنوردی ،روش زندگی است و عشق به طبیعت .گذشته از سختی ها و مرارت های طول راه ،کوهنوردان ،خاطره های شیرینی رو تجربه میکنند .و شیرین تر، خاطرات همراهان طبیعت گردی است که با این کوهنوردان همسفر میشوند. آری امروز ،روز کوهنورد است صمیمانه این روز رو به همه کوهنوردان عزیز و عاشقان طبیعت از جمله جناب اقای حسن حسینی مدیریت محترم تور گردشگری خرم افلاک خرم اباد ،که از کوهنوردان باسابقه شهر ما نیز ، هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم .امیدوارم سالیان دراز با حضور ایشان بتوانیم شاهد مناظر طبیعی جای جای استان زیبایمان لرستان باشیم.و از تجربیات ارزنده ایشان در زمینه های طبیعت گردی بهره مند شویم . با ارزوی سلامت و موفقیت روز افزون برای ایشان . معصومه باقری ، همراه همیشگی تور #کوهنورد #تور # گردشگری #خرم افلاک #افلاک #طبیعت #تور #گردشگری #دانشجویی # کانال دانشجویان گردشگری خرم اباد #زاگرس #خرم اباد #لرستان #مناظر طبیعی #تور گردشگری خرم افلاک #میراث #لر ستان #جاذبه های طبیعی #آبشارها #غار #تاریخی # لر #قلعه فلک الافلاک #سنگ نوشته #منار اجری# خرم اباد #کلدر #سنگ نوشته #قوم لر # https://telegram.me/Tourism_students_of_Khorramabad

314