برهما_بیگ_سایز Photos & Videos

1 month ago

فروش برهما با قیمت استثنایی فقط به مدت محدود... موجودی: ⁦♦️⁩جوجه های دو ماه به بالا (بلک/بلو/اسپتلیش/کوکو) ⁦♦️⁩جوجه های زیر دو ماه (بلک/بلو/اسپتلیش/کوکو) ⁦♦️⁩نیمچه های تقریبا ۵ ماه(اسپالیش/بلو) ⁦♦️⁩تک مرغ برهما کوکو در حال تخم ⁦♦️⁩یک ست برهما کوکوپاتریج مرغها در حال تخم ارسال از رامسر 09397848380 #برهما #برهما_مشکی #برهما_اسپالیش #برهما_پاتریج #برهما_بیگ_سایز #برهما_کوکوپاتریج #برهما_بلو #برهما_کوکو #برهما_بلک #برهما_وارداتی

5060
1 year ago

#برهما_بیگ_سایز #کاشف 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 فروش 22قطعه برهما خروس👈7 مرغ👈15 مرغها درحال تخم ____________ ماکیان زینتی کاشف 09144914209 09374514865 آذربایجان شرقی ،مرند تولید،ارسال،تضمین ______________

1193