functionalism Photos & Videos

6 hours ago

@arch.preview Villa Savoye Le Corbusier France 1929 @arch.preview ویلای ساوای این بنا نمونه ای عالی از معماری مدرن و کارکردگرا و بین المللی در دوران مدرن است. نظریه 《خانه ماشینی برای زندگی است》 در این بنا بصورت کامل نمایان است. ویژگی های این بنا و معماری مدرن و معماری کارکردگرا در گزینه های زیر است: 1. تزئینات ناچیز 2. تناسب نامتقارن 3. کارآیی بسیار بالا (به واسطه چیدمان مرتبط کاربریها) 4. شفافیت بسیار بالا (به واسطه پنجره های بزرگ) 5. پلان باز و آزاد و متنوع 6. برش باز و آزاد و متنوع 7. نمای باز و آزاد و متنوع 8. حجم کلی آزاد و متنوع 9. خط آسمان متنوع 10. خط زمین متنوع 11. مبتنی بر سازه های نوین 12. مبتنی بر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 13. قابلیت اجرای سریع و دقیق @arch.preview #architecture #modern #Europe #France #Functionalism #villa_savoye #Le_Corbusier #art #beauty #design #engeeniering #technology #building #house #villa #معماری #مدرن #اروپا #فرانسه #کارکردگرایی #لوکوربوزیه #ویلای_ساوای #هنر #زیبایی #طراحی #مهندسی #تکنولوژی #ساختمان #خانه #ویلا @arch.preview

130
6 hours ago

@arch.preview Villa Savoye Le Corbusier France 1929 @arch.preview ویلای ساوای این بنا نمونه ای عالی از معماری مدرن و کارکردگرا و بین المللی در دوران مدرن است. نظریه 《خانه ماشینی برای زندگی است》 در این بنا بصورت کامل نمایان است. ویژگی های این بنا و معماری مدرن و معماری کارکردگرا در گزینه های زیر است: 1. تزئینات ناچیز 2. تناسب نامتقارن 3. کارآیی بسیار بالا (به واسطه چیدمان مرتبط کاربریها) 4. شفافیت بسیار بالا (به واسطه پنجره های بزرگ) 5. پلان باز و آزاد و متنوع 6. برش باز و آزاد و متنوع 7. نمای باز و آزاد و متنوع 8. حجم کلی آزاد و متنوع 9. خط آسمان متنوع 10. خط زمین متنوع 11. مبتنی بر سازه های نوین 12. مبتنی بر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 13. قابلیت اجرای سریع و دقیق @arch.preview #architecture #modern #Europe #France #Functionalism #villa_savoye #Le_Corbusier #art #beauty #design #engeeniering #technology #building #house #villa #معماری #مدرن #اروپا #فرانسه #کارکردگرایی #لوکوربوزیه #ویلای_ساوای #هنر #زیبایی #طراحی #مهندسی #تکنولوژی #ساختمان #خانه #ویلا @arch.preview

130
6 hours ago

@arch.preview Villa Savoye Le Corbusier France 1929 @arch.preview ویلای ساوای این بنا نمونه ای عالی از معماری مدرن و کارکردگرا و بین المللی در دوران مدرن است. نظریه 《خانه ماشینی برای زندگی است》 در این بنا بصورت کامل نمایان است. ویژگی های این بنا و معماری مدرن و معماری کارکردگرا در گزینه های زیر است: 1. تزئینات ناچیز 2. تناسب نامتقارن 3. کارآیی بسیار بالا (به واسطه چیدمان مرتبط کاربریها) 4. شفافیت بسیار بالا (به واسطه پنجره های بزرگ) 5. پلان باز و آزاد و متنوع 6. برش باز و آزاد و متنوع 7. نمای باز و آزاد و متنوع 8. حجم کلی آزاد و متنوع 9. خط آسمان متنوع 10. خط زمین متنوع 11. مبتنی بر سازه های نوین 12. مبتنی بر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 13. قابلیت اجرای سریع و دقیق @arch.preview #architecture #modern #Europe #France #Functionalism #villa_savoye #Le_Corbusier #art #beauty #design #engeeniering #technology #building #house #villa #معماری #مدرن #اروپا #فرانسه #کارکردگرایی #لوکوربوزیه #ویلای_ساوای #هنر #زیبایی #طراحی #مهندسی #تکنولوژی #ساختمان #خانه #ویلا @arch.preview

110
7 hours ago

Berlin's Bauhaus-Archiv designed by Walter Gropius. ” We want to create the purely organic building, boldly emanating its inner laws, free of untruths or ornamentation.” Walter Gropius ———————————————— #designdetails #designlife #bauhaus100 #congratulations #bauhausdesign #waltergropius #bauhausarchitecture #modernist #modernism #simplicity #minimalism #functionalism #architecture_best #hernesniemiphotographygallery #tonnyhernesniemi #fineartphotography #fineartprints

190
7 hours ago

Продолжим про Цепной мост? Дальше — много цифр и почти детективная история) Все железные детали для моста изготовили в Бирмингеме, потом на судах из Ливерпуля доставили в Одессу, а оттуда — на волах — в Киев. В итоге, общие издержки на строительство моста составили ~2,5 млн. р. серебромЪ. Проезд на однолошадной телеге в одну сторону стоил 20 коп., и, чтобы вернуть инвестиции, скажем, лет за 10, нужен был грузопоток в 2,5 телего-экипажей в мин. Пробок точно не было)) Телега, двигаясь со ср. скоростью 3 м/с (~10 км/ч), проходила расстояние в 800 м (длина моста) меньше, чем за каких-то 5 мин. А вот было ли столько телег/экипажей? Вопрос остается открытым))) ⠀ Прибывающих с левого берега радовала Никольская часовня, кот. снесли в 1925, т.к. она «вдруг» помешала движению бензотрамвая, кот., вполне благополучно курсировал по мосту с 1912 🤦🏼‍♀️ ⠀ До революции левый конец моста располагался в Черниговской губ., а правый — в Киевской. Во время строительства, когда цепи были уже натянуты, один каменщик, уполномоченный своими сотоварищами, во время пасхальной заутрени, «сходил» за водкой по этим самым цепям. Потому как в Чернигове водка была намного дешевле, а сам мост был «запружен» внемлющими заутрени прихожанами. В эту историю поверил даже Лесков, превратив ее в детектив о краже иконы («Запечатленный ангел»). ⠀ Специально для судов, у правого берега, мост имел разводную секцию, кот. могли управлять всего 4 чел. Разводная секция использовалась только весной, когда уровень воды существенно поднимался. ⠀ В 1898 инж. Аполлон Лосский реконструировал мост, заменив разводную секцию стационарной. Для этого центр моста подняли на ~3,5 м, а форватер Днепра углубили. В 1920 отступавшие поляки взорвали мост. С 1925 на этом месте появился мост Евгении Бош, построенный по проекту Патона, с использованием сохранившихся цепей старого моста. В 1941 его уничтожила отступающая красная армия. ⠀ При строительстве моста Метро (1965) старые опоры взорвали. Но весной 2010, из-за временного понижения уровня воды, можно было увидеть уцелевшие остатки 3-х опор Цепного. И да, Николаевский цепной, все-таки, находился немного правее моста Метро, если смотреть с правого берега.

21414
8 hours ago

Стеклянный дворец (Lasipalatsi)⠀ ⠀ 🇫🇮 Здание в стиле функционализма долго оставалось чужим в архитектуре Хельсинки, но интенсивная застройка Маннерхейминтие приучила столицу к эклектике.⠀ ⠀ 🇫🇮 Трое студентов-архитекторов Вильо Ревеллом, Ниило Кокко и Хеймо Риихимяки совершили свой архитектурный прорыв, когда выиграли конкурс на проект «Стеклянного дворца», который изначально задумывался как временное здание с магазинами, ресторанами и кинотеатром. Через какое-то время этот ориентир финского функционализма должны были снести и на его месте возвести здание побольше.⠀ ⠀ 🇫🇮 К счастью эти планы постоянно откладывались, но здание постепенно ветшало. Его судьба начала меняться к лучшему только в 1985-ом, когда под угрозой штрафов, наружние стены все-таки отремонтировали, а старую сероватую краску заменили на окрашенный в белый цвет раствор. Окончательно решение о сохранении дворца было принято только в 1998 году, когда здание получило охранный статус.⠀ ⠀ 🇫🇮 В этом же году была проведена масштабная реконструкция и в Lasipalatsi разместился медиацентр: это было одно из первых в городе мест с доступом к бесплатному wi-fi. Помимо медиацентра тут работают популярные кафе и рестораны, а так же кинотеатр Bio Rex, который специализируется на показе арт-хаусных фильмов.⠀ ⠀ 🇫🇮 Осенью 2013 года ассоциация Föreningen Konstsamfundet предложила построить новый художественный музей в Ласипалаци и под площадью рядом с ним. Строительство музея и реконструкция здания началось в начале 2016 года и завершилась открытием осенью 2018 года нового дома для музея Амоса Андерсона (Amos Rex).⠀ ⠀ Архитектор В. Ревелл, Н. Кокко, Х. Риихимяки⠀ Строение 1936 года⠀ Mannerheimintie, 22-24 (Helsinki, Finland)⠀ ⠀ #helsinki #suomi #finland #финляндия #функционализм #финскийфункционализм #скандинавский #скандинавскийинтерьер #скандинавскийдизайн #финскиймодернизм #functionalism #1936 #glasspalace #funktionalismi #architecture #архитектура #архитектурафинляндии #архитектурагорода #lasipalatsi #amosrex #biorex

300
19 hours ago

Žaliakalnio vandentiekio stoties buitinio bloko pastatai - valgykla ir ūkinis pastatas (dab. "Kauno vandenys" pastatai), Aukštaičių g. 43, 1938 m. Projekto autorius arch. Feliksas Bielinskis. #kaunas #kaunasarchitecture #tarpukariokaunas #tarpukarioarchitektura #kaunasmodernism #žaliakalnis #zaliakalnis #kaunoarchitektura #interwar #interwarmodernism #interwararchitecture #modernism #interwarkaunas #interwarfunctionalism #functionalism #f_bielinskis #FeliksasBielinskis #Bielinskis #1938

190
21 hours ago

🚨 $500 Shipped Next Day in a peli 🚨 . . 🔥 @Goochglass Torus Incycler 🔥 . . - 10mm joint 👌✅ . . - 3 hole diffy 🌪 . . - 6.25 inches tall 💎 . . - Comes shipped in a case 👌 . . - Payment plan Available DM me to find out more . . . - message me any questions or if your interested 📲 . . . . #Glassforsale #glass #glasstation #headyglass #fumedout #fumedglass #10mm #cannabiscommunity #710community #oprahswookclub #borobook #boroforsale #glasscommunity #minitube #heady #glass4sale #710gallery #glassauction #dailydabber #concentratedminds #qualityglass #headysociety #glassart #goochglass #boro4sale #steals #deals #torus #goochglass #functionalism

160
21 hours ago

NYC friends, please join me tomorrow evening 5/22 for a private screening of my documentary "Rams" at @squarespace HQ as part of @NYCxDESIGN. Film + drinks + conversation. RSVP here: https://nycxdesign.squarespace.com Link in my bio too. Cheers! #ramsfilm #lessbutbetter #dieterrams #rams #braundesign #braun #vitsoe #rams #design #functionalism #designdocumentary #brianeno #eno #gooddesign #industrialdesign #productdesign #sustainable #unsustainable #sustainability #10principlesofgooddesign #graphicdesign #bookdesign #garyhustwit #squarespace #nycxdesign

1.2k13
22 hours ago

И не то чтобы здесь Лобачевского твёрдо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут — тут конец перспективы. #architecture #architecturephotography #tallinn #moderne #modernstyle #modernarchitecture #artnouveau #jugendstil #functionalism #artificial #asymmetric #city #cityplace #1913 #facadelovers #facade #walls #doorsandwindows #splean #brodsky #fading #decadence #noir #tlen

410
1 day ago

Matteusgården, the former parish house of St. Olofs parish, Norrköping, Sweden. Functionalist architecture from 1965 designed by the reknown city architect Kurt von Schmalensee (1896-1972). He was one of the leading architects within the group who in the 1930s launched functionalism in Sweden. With his clean and minimalistic style, he immensely put his imprint in the city planning of Norrköping from 1930s to 1960s. #sweden #norrköping #functionalism #swedishfunctionalism #svenskfunktionalism #modernistarchitecture #swedisharchitecture #architecture #arkitektur #architectuur #modernism #modernarchitecture #brutalism #brutal_architecture #brutalist #bnw #kurtvonschmalensee #minimalism #archilovers #archidaily #inorrköping #upplevnorrköping #visitsweden #visitnorrköping #concrete #betonbrut #brutgroup #

390
1 day ago

Funktionalismens mange ansigter! Unika skål fra L. Hjorth af Ulla Hjorth, elev af Richard Mortensen. Patella lågfad af Magnus Stephensen for Royal Copenhagen. Harsted Antik Store Kongensgade 94, kl 1264 København K www.harstedantik.dk Mail: info @harstedantik.dk Telefon: 40355485

161
1 day ago

◽⬛◾⬛◽

142
1 day ago

Incredibly subtle construction demonstrating high level and courage of Czechoslovak engineering. Forty-five meters tall funcionalist observation tower by Bohumír Čermák from 1928. One of the landmarks of the Brno Exhibition Centre. #avantgarde #constructivism #observationtower #internationalstyle #bauhaus #functionalism #funkcionalismus #bohumircermak #modernism #modernist #modernarchitecture #archdaily #archigram #architecturelovers #czecharchitecture #brno #bvv #vystaviste #brno #brnomycity #czechrepublic

581
1 day ago

La Latino & El Rule

331
1 day ago

Žaliakalnio vandentiekio stoties rezervuaras su sklendžių patalpa ir administracinis pastatas (dab. UAB "Kauno vandenys"), Aukštaičių g. 43, 1938 m. Projekto autorius arch. Feliksas Bielinskis su inž. S.Kairiu. Pirminio rezervuaro arch. S.Kudokas. Rezervuaras rekonstruotas praplečiant jį iki 6600 m3 talpos bei papildomai įrengiant sklendžių kamerą. F.Bielinskis įkomponavo skulpt. B.Pundziaus skulptūrą "Vandens nešėja". 1-4 nuotraukos - rezervuaras su sklendžių kamera, 5-6 - administracinis pastatas. #kaunas #kaunasarchitecture #tarpukariokaunas #tarpukarioarchitektura #kaunasmodernism #žaliakalnis #zaliakalnis #kaunoarchitektura #interwar #interwarmodernism #interwararchitecture #modernism #interwarkaunas #interwarfunctionalism #functionalism #f_bielinskis #FeliksasBielinskis #Bielinskis #1938 #s_kairys #steponaskairys

242
1 day ago

182
1 day ago

315
1 day ago

Happy birthday Dieter Rams, design genius, god of simplicity, master of minimalist thinking 🙌🏼 #dieterramsismygod

1283
1 day ago

Palác Všeobecného penzijního ústavu | Dům odborových svazů Karel Honzík a Josef Havlíček | 1932-34 S výškou 52 m byl nazýván prvním českým mrakodrapem. Měl 700 kanceláři a jednu z nejmodernějších klimatizací své doby (například vyvedenou ve světlech). Zvenku by si zasloužil citlivou revitalizaci, ale nenechte se zmást, uvnitř se skrývá poklad! Teda taky by si ty interiéry zasloužily rekonstrukci, o tom žádná, ale určitě ne modernizaci. To by totiž byla ohromná škoda! _______ #dumodborovychsvazu #funkcionalismus #functionalistarchitecture #josefhavlicek #karelhonzik #czecharchitects #czecharchitecture #praguearchitecture #functionalism #functional #architecture #archilovers #archlovers #archidaily #modernism #modernistarchitecture #lessismore #architettura #architektura #architektur #zizkov #praha3 #praha #namestiwinstonachurchilla #openhouseprague #openhousepraha #openhouse2019 #cmkos

531
1 day ago

Walter Gropius, House for the Bauhaus Teachers, Dessau, Germany | drawn by Riccardo Salvi . “Parallel to the Bauhaus Building, the city of Dessau commissioned Walter Gropius to construct three pairs of identical semi-detached houses for the Bauhaus masters and a detached house for the director. These were built in a small pine wood on the street now known as the Ebertallee. Gropius planned to build the complex based on a modular principle, using industrially prefabricated components. With this he wished to realise the principles of rational construction, both in the architecture and in the process of building per se. In view of the technical resources available at the time, his plan was only partially realised. The buildings take the form of interlocking cubic structures of various heights. Towards the street the semi-detached houses are distinguished by generously glazed studios; vertical strip windows on the sides let light into the staircases. Only the director’s house featured an asymmetric arrangement of windows. The light-coloured houses have generously-sized terraces and balconies and feature colourful accents on the window reveals, the undersides of the balconies and the drainpipes” (Bauhaus Dessau site). . . #waltergropius #gropius #bauhaus #dessau #germany #deutschland #house #wood #tree #ebertallee #complex #building #modern #modernarchitecture #architecture #architecturelovers #functionalism #rationalism #drawing #sketch #blackandwhite #blackink #master #genius

334
1 day ago

Котики! Смотрите, какое милейшее трио было встречено мною в самом конце Олеговской! Не мог удержаться, чтобы не поделиться их фотографиями. К слову, они очень голодные, так что будете в тех краях - обязательно захватите с собой какие-нибудь лакомства. Киевские котики форева!

1989
2 days ago

Вообще-то, я хочу рассказать о Николаевском цепном, но, поскольку он давно разрушен, то на фото вы увидите мост Метро. И сначала буквально пару слов о нем. Мост Метро — это еще одно детище инж. Георгия Фукса (Московский, Южный и Подольский «долгострой» тоже его). Построен он рядом с мостом Евгении Бош, кот. был разрушен в 1941, отступающей сов. армией, кот., в свою очередь, Патон соорудил из остатков Цепного, кот. в 1920 был взорван ретирующимися польскими войсками. Т.е. сначала был Цепной, его взорвали, потом на том же месте появился мост им. революционерки Бош, кот. тоже взорвали, и только потом рядом построили мост Метро. ⠀ Мост Метро представляет собой арочную консольную конструкцию на «сухих» стыках. «Сухие» означает, что консоли сложены из отдельных железобетонных блоков, соединенных металлическими болтами. Длина моста почти 700 м, ширина ~30 м. Движение по мосту запустили 5 ноября 1965. В те времена обязательной традицией было завершать строительство важных объектов к очередной годовщине великого Октября. Но вернемся к истории строительства Цепного моста. В 1848-53 инж. Шарль де-Виньоль с сыновьями Гуттоном и Генрихом и в содружестве с местными инж. Мельниковым и Кербедзой начали строительство 6-ти пролетного моста в стиле английской готики с 5-ю опорами-«быками» и полукруглыми арками, укрепленными специальными коробами, сквозь кот. проходили железные цепи. Получился буквально прообраз Бруклинского моста 🤫 Знали?! ⠀ Самым сложным было освободить от воды место для опор моста. Для этого построили 8 клетей из двойных рядов свай с расстоянием ~2 м между рядами. Пространство между рядами плотно забили глиной. Всего вбили 6 тыс. свай длиной ~8,5 м на глубину ~5 м. Потом с помощью паровых машин откачали насосами воду. Для большей прочности клети дополнительно укрепили толстыми бревнами и металлическими обручами. ⠀ Таким образом в реке сделали полое пространство, куда спустили людей для работы над фундаментом и опорами моста. Стоило это все 100 тыс. р. серебромЪ. ___Продолжение следует___ —————

39045
2 days ago

Introducing Sonic Architect May This system is dedicated to the brilliant astrophysicist Brian May who took Queens to greater heights. This system was made for a friend @a.dit.i . You can ask her after a couple of days later about the sound quality. She wanted a wall powered and AUX connection speaker. This system uses two HiVi 12 watt full range drivers and a Class D 20 watt amplifier. Enclosure is made of oil stained teak. Drivers sourced from @parts_express Handmade to Order in India. #maker #sonicarchitect #may #brianmay #queen #hivi #handmadeinindia #handmadewithlove #technologicalcraft #wood #teak #industrialdesign #designersofindia #woodworking #audio #diyaudio #diyspeaker #acoustic #musicgram #music #functionalism #minimal #minimalist #lessbutbetter #instagramoftheday #vintage #ekprayog #ahmedabad #india

800
2 days ago

Introducing Sonic Architect May This system is dedicated to the brilliant astrophysicist Brian May who took Queens to greater heights. This system was made for a friend @a.dit.i . You can ask her after a couple of days about the sound quality. She wanted a wall powered and AUX connection speaker. This system uses two HiVi 12 watt full range drivers and a Class D 20 watt amplifier. Enclosure is made of oil stained teak. Drivers sourced from @parts_express Handmade to Order in India. Photo credit @be_inteha #maker #sonicarchitect #may #brianmay #queen #hivi #handmadeinindia #handmadewithlove #technologicalcraft #wood #teak #industrialdesign #designersofindia #woodworking #audio #diyaudio #diyspeaker #acoustic #musicgram #music #functionalism #minimal #minimalist #lessbutbetter #instagramoftheday #vintage #ekprayog #ahmedabad #india

1228
1 week ago

Не совсем о Киеве. Совсем не о Киеве. Сегодня я решил отступить от тематики страницы о городе Киеве, и написать несколько слов не о нем - да простят меня читатели. Мне показалось, что иногда очень полезно помнить что мы — жители столицы (других столиц, городов-спутников, городов не спутников, не городов, не жители?), и у нас тут все немножечко по-другому, не так, как там- в дебрях украинских деревень. Я, в силу любви к приключениям, путешествиям, духу исследователя и флибустьера (каждый настоящий исследователь в душе немножечко еще и флибустьер), часто оказываюсь в таких местах, в которых оказываются не многие и в которых, вообще-то, лучше бы не оказываться вовсе. Однако, мои маленькие набеги на, простите, ебеня — это что-то замечательно интересное и запоминающееся. К сожалению, тягать с собой по полям и кустам человеческий фотоаппарат возможности нет, так что фото, как правило, не ахти но, надеюсь, того, что есть, будет вполне достаточно для передачи картинки и атмосферы удивительно печальных и грустных мест, коими полнится моя странная, неравномерная и неоднородная родина. Обещаю: стараться выкладывать очерки о своих путешествиях чаще, чем очень редко; не делать этого в ущерб рассказам о Киеве; делать все, чтобы избегать патетического тона; всеми силами развивать и поддерживать интерес читателя к местам, которые проблематично обнаружить даже на очень точных картах. Надеюсь: на тысячи и миллионы новых подписчиков, которые принесут мне много-много денег; вечную и неувядающую еще, по-меньшей мере, две сотни лет славу исследователя чердаков, подвалов и зарослей ежевики; избегать скопления проклятых жаждущих киевской крови клещей; что вы поймете — это шутка. А если честно, то буду рад вашему мнению: стоит ли мешать на одной странице очерки о Киеве и путешествиях за него? Заранее благодарю, и всем доброго рабочего утра с полей! P.S. Кофе в предрассветной полевой дымке пьется по-особенному.

28441
2 months ago

Шота Руставели 29 Замечательный дом 1908 года постройки. В плане т-образный, прекрасно сохранился. На этаже располагалось по две квартиры, хозяйские комнаты которых выходили на улицу. Окна служебных помещений выходили во двор. Говорят, в доме прекрасно сохранилось внутреннее убранство — и в подъезде, и в квартирах. К сожалению, проверить это пока не удалось. Впрочем, одного эркера вполне достаточно для того, чтобы получить истинное удовольствие от здания! .

29211
2 months ago

Круглоуниверситетская 2/1 Немного конструктивизма в серые царские будни моей странички. Конструктивизм, или Баухаус (так мне больше нравится), мною очень любим. Да, это был первый шаг в сторону современных бетонно-стеклянных домов, которые вгоняют меня в грусть и печаль, однако в нем все-еще было что-то настоящее, человеческое, разнообразное. Вне всякого сомнения, стало меньше элементов декора, вариативность конструкций тоже заметно уменьшилась, и все же баухауз(ные) здания всегда отличаются особым прагматично-идеалистическим духом той странной межвоенной эпохи, когда люди, движимые лозунгами утопических идеологий, сколачивали лучший мир из подручных материалов. Это был первый и решающий шаг в направлении перемен, но он был обусловлен не только и не столько финансовой подоплекой, сколько искренней верой во что-то хорошее и светлое. В прямом смысле светлое, ведь именно баухауз окончательно осознал важность использования природного освещения в здании, отчего конструктивистские строения всегда отличаются обилием света. А свет я люблю. И фактически, и метафорически. Это угловое здание было построено в 1935 году по проекту киевлянина Павла Савича для работников НКВД (Ну, не для доярок же! Тоже скажите!). Здание замечательным образом обыгрывает и рельеф, и плавный изгиб улиц, и словно бы парит над перекрестком. Квартиры с самого начала свидетельствовали о сегрегации в дружном милицейском коллективе, и были двух, трех и четырехкомнатными. Впрочем, в те «коммунальные» годы любое собственное жилье являлось роскошью, да и квартиры в доме добротные, даже по современным меркам. Словом, это здание — прекрасный пример конструктивистской застройки города, очень удачно расположенной и качественно выполненной, ведь, не смотря на сложный рельеф местности и бесконечное вокруг строительство, в доме я не обнаружил каких-либо серьезных повреждений. .

31728